Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prováděné výkony

1/ Péče o sluch

diagnostika a léčba poruch sluchu, kompenzace sluchových vad sluchadly

nejmodernější technologie u dětí a dospělých.

Spolupráce se střediskem rané péče pro sluchově postižené děti TAMTAM Olomouc.

a) OAE - otoakustické emise aneb screening sluchu u novorozenců

            - vyšetření sloužící k včasnému odhalení poruch sluchu u novorozenců

            - jedná se o jednoduché, rychlé a nebolestivé ambulantní vyšetření

            - proč je vhodné OAE vyšetření podstoupit: 1 z 1000 novorozenců se narodí

              s těžkou poruchou sluchu. 6 až 12 z 1000 novorozenců se narodí se středně

              těžkou poruchou sluchu. U rizikových novorozenců se u 20 až 40 z 1000

              z nich vyskytuje těžká porucha sluchu. Včasné odhalení umožní rychlou

              kompenzaci ztráty sluchu a zajištění správného vývoje řeči a dalších

              komunikačních schopností dítěte

            - u rizikových novorozenců hradí vyšetření zdravotní pojišťovny

            - u dětí, kde je podezření na poruchu sluchu, vyšetření hradí zdravotní pojišťovny

            - u ostatních dětí vyšetření zdravotní pojišťovny nehradí. V naší ambulanci

              vyšetření provádíme za hotovostní úhradu 250,- Kč.

b) počítačová audiometrie - přesná diagnostika sluchových vad

                                      - jedná se o vyšetření sluchu na jednotlivých frekvencích, tedy

                                        hlubokých tónů až po ty nejvyšší

                                      - vyšetření se provádí v tzv. tiché komoře

c) slovní audiometrie - vyšetření rozumění mluveného slova

                              - jedná se o vyšetření slyšení mluveného slova. Toto vyšetření

                                je používáno také ke zjištění efektu použitého sluchadla.

                             - slovní audiometrie také slouží k rozlišení sluchových vad, jejichž

                               původ je přímo v uchu, od vad, kdy původ vady je spíše v mozkové

                               kůře.

d) tympanometrie - vyšetření středního ucha, lícního nervu a částečně i mozkového

                             kmene

                           - jedná se o vyšetření, kdy je měřen tlak před a za bubínkem zároveň

                             s vysíláním zvuku na bubínek. Je to velmi užitečné vyšetření, které

                             nás informuje o stavu celistvosti bubínku, tak o stavu podtlaku či

                             přetlaku ve středním uchu, tak i o přítomnosti hlenů či jiných tekutin

                             ve středouší. Všechny tyto stavy jsou příčinou snížení sluchu.

                             Vyšetřením reflexů středoušních svalů se diagnostika posouvá ještě

                             hlouběji - tam až kam nevidíme - tedy až do mozkového kmene.

e) testování funkce sluchadel již nošených

                             - nositelé sluchadel mají možnost nechat si otestovat funkci

                               stávajících sluchadel na počítači. Je možné sluchadlo dále naladit,

                               nastavit filtry, a takzvané "horní zaříznutí" výkonu sluchadla, které

                               chrání sluch před nadměrným zatížením atd.

f) poradenská činnost ve výběru nových sluchadel

                              - každý nositel a zájemce o nové sluchadlo má možnost dostat

                                informace týkající se vhodného typu sluchadla a to nejen obecně,

                                ale přímo s přihlédnutím k typu sluchové ztráty konkrétního

                                pacienta, dále s přihlédnutím k finanční stránce, věku, schopnosti

                                obsluhy sluchadla atd.

g) objektivní nastavování parametrů sluchadel na počítači ( simulace na coupleru )

                               - naladění sluchadla tak, aby parametry odpovídaly sluchové ztrátě

                                 se dá provést i předem - takzvaná simulace na umělém uchu.

                                 Můžeme tak zjistit, zda-li vybrané sluchadlo je vhodné pro slu-

                                 chovou ztrátu a jak se sluchadlo chová i při plném výkonu-což

                                 na normálním uchu nemůžeme bez rizika poškození sluchu

                                 provést.

h) objektivní nastavování parametrů sluchadel na počítači ( in situ )

                                - naladění sluchadla tak, aby parametry odpovídaly sluchové

                                  ztrátě se dá provést přímo na uch ( in situ ) - ( tedy nikoliv

                                  na "umělém uchu" takzvaném coupleru.) Tady se zjišťují i další

                                  parametry, se kterými je potřeba někdy počítat např. zvukově

                                  zesilující efekt zvukovodu, délka a tvar použité ušní vložky atd.

                                  Toto vyšetření je důležité hlavně u dětí.

ch) drobné opravy sluchadel ( složitější - zprostředkovaně )

                                  - běžné drobné opravy sluchadla, výměna hadičky ušních vložek

                                    se speciální technikou vlepení, zábrus ušních vložek na spec.

                                    brusu jako prevence před otlaky. Pokud bude závada hlubšího

                                    charakteru - zprostředkujeme opravy ve specializovaném

                                    servisu.

i) poskytování sluchových kompenzačních pomůcek ( zesilovače TV, vibrační budíky,

   telefony pro nedoslýchavé, zesilovače telefonu, signalizace bytového zvonku atd )

                                   - kromě výběru a přizpůsobení sluchadla je třeba, aby pacient

                                     blíže specifikoval sluchové problémy, které v životě má doma,

                                     v práci ( hlučný provoz, tichý provoz ), neslyší vyzvánění

                                     dveřního zvonku, má problémy při poslech TV, problémy při

                                     rozumění v běžném telefonu, problémy při použití mobilního

                                     telefonu atd. Existuje celá řada kompenzačních pomůcek,

                                     které by se daly s přihlédnutím k nejpalčivějšímu problému

                                     využít.

2/ Péče o hlas

       - kompexní péče o hlasové profesionály ( učitelé, zpěváci, herci)

       - léčba poruch hlasu po zánětech ( akutní i chronické ), při alergiích a po operacích

         ( štítná žláza, hlasivky )

       - vyšetření hrtanu a hlasivek zvětšovacím rigidním endoskopem a laryngostrobo-

         skopií

       - redukace hlasu - náprava hlasu s použitím relaxačních a fonačních technik

       - diagnostika, léčba a dispenzarizace poruch hlasu v dětském věku.

3/ Péče o řeč

       - podrobné vyšetření mluvidel a sluchu při poruchách výslovnosti a při poruchách

         vývoje řeči

       - vyloučení skryté poruchy sluchu, u dětí s příznaky dysfunkce CNS ( dyslexie,

         dysgrafie, dysfazie, atd)

       - vyšetření a indikace u poruch výslovnosti a plynulosti řeči ( afazii )

 

 

 
 

 

Fotoalbum


Poslední fotografie


Kontakt

Foniatrie Preisová s.r.o.

Horní Lán 1312/12
779 00 OLOMOUC

+420723250818

preisi@seznam.cz

Mail list
Archiv

Kalendář
<< říjen / 2021 >>

Statistiky

Online: 1
Celkem: 103771
Měsíc: 1190
Den: 32